menu
EST 1985
Serving classified ads since 1985.
Serving classified ads since 1985.
Sorry no location available with such name.

Unigolyn â Gradd mewn Cynllunio Trafnidiaeth

Description

Job Category: Distribution Job Location: Pontypridd, Mid Glamorgan, United Kingdom Trafnidiaeth Cymru Unigolyn â Gradd mewn Cynllunio Trafnidiaeth £27,000 Yn gweithio o Bontypridd, Cymru Cyfle i fod yn chi. Cyfle i gael eich grymuso. Cyfle i fod yn un o raddedigion Trafnidiaeth Cymru. Yn gyntaf: Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw'r cwmni nid-er-elw sy'n falch o drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. Rydyn ni yma i gadw'r wlad i symud yn ddiogel, ond mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn llawer mwy na dim ond cael teithwyr o A i B. Rydyn ni'n cael effaith gadarnhaol ar lu o bobl, cymunedau a busnesau - a nawr dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o hynny. Gyda chyfuniad o brofiad ymarferol, dysgu ffurfiol, gweithdai a gweminarau, bydd ein cynllun dwy flynedd i raddedigion Cynllunio Trafnidiaeth yn rhoi cychwyn gwych i'ch gyrfa. Byddwch yn symud drwy amrywiaeth o feysydd cynllunio trafnidiaeth, yn dysgu wrth fynd ac yn gweld â'ch llygaid eich hun sut rydym yn cyflwyno pob math o brosiectau. Byddwch chi yno i gynnig arweiniad cywir ar bolisi trafnidiaeth a chymorth technegol, gan roi i'r timau achosion busnes ac arfarniadau sy'n ein galluogi ni i roi cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Yn ogystal â hynny, byddwn yn dibynnu ar eich sgiliau cyfathrebu rhagorol i feithrin partneriaethau cyflenwi a chyflawni cryf gyda busnesau bach a chanolig a chadwyni cyflenwi lleol. Felly oes, mae gennym ni gynlluniau mawr ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth Cymru, ond mae gennym ni gynlluniau mawr ar eich cyfer chi hefyd. Rydyn ni'n chwilio am feddyliwr rhesymegol gyda sbardun creadigol; rhywun sydd â'r syniadau sy'n arwain at atebion arloesol. Bydd gennych ddawn i egluro gwybodaeth dechnegol gymhleth mewn ffordd y gall unrhyw un ei deall. Hefyd, byddwch yn dod â gradd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn disgyblaeth cynllunio trafnidiaeth berthnasol fel Peirianneg Sifil. Efallai fod y cyfan yn swnio'n llawer iawn, ond fe gewch chi lawer yn ôl hefyd. I ddechrau, mae manteision gwych, gan gynnwys 28 diwrnod o wyliau blynyddol, disgownt ar aelodaeth campfa a gostyngiadau mewn siopau. Yna, mae'r ffaith y byddwch, yma, yn gwneud eich marc mewn cwmni sy'n eich cefnogi a'ch annog yn llwyr. Wedi'r cyfan, dyma lle cewch eich grymuso i wneud pethau rhyfeddol dros bobl Cymru - a drosoch chi eich hun. Barod i gyflawni? I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i (url removed)

Get directions

Pontypridd, Wales, CF37, United Kingdom

  • Ad ID:  18868081
  • Ad Type:  Offered
  • Posted on:  18/01/2021, 03:03
loder image
loder image